Увод у HTML/CSS: Прављење веб страница

Сазнајте како да користите HTML и CSS како би правили веб странице. HTML je језик за означавање са којим обухватате садржај, како би претраживачу рекли за заглавља, листе, табеле итд. CSS је језик за стилове којим стилизујете своју страницу, како би претраживачу рекли да промени боју, фонт, распоред и слично.

Learn how to use other editors to develop your web pages and how to use the browser developer tools to debug your webpages.

Learn how to use inline styles and external stylesheets, two more ways to bring CSS into your webpage.