If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако сте иза веб филтера, молимо, побрините се да домени *.kastatic.org и *.kasandbox.org буду одблокирани.

Главни садржај

Интуиција за једначине у два корака

Овај пример показује како решавамо једначину изражену као: ax + b = c. Ово је нешто компликованије од претходних примера, али ви то можете! Креирао Сал Кхан.

Транскрипт снимка

Hajde da probamo malo komplikovanije jednačine. Recimo da imamo 3 puta x plus 5 - hoću da budem siguran da su mi sve boje u redu - da je jednako 17. Dakle, šta je drugačije ovde od onoga što smo videli u prošlom videu, odjednom, sad imamo i plus 5. Kada bi bilo samo 3x je jednako 17, mogli bi da podelimo obe strane sa 3, i dobili bi rešenje. Ali sada ova 5ica, izgleda da nam malko čini stvari težim. Hajde, pre nego što uopšte krenemo da rešavamo, vidimo šta ovo u stvari znači. Hajde da je rešimo na neki drugi način, pa ćemo se vratiti na korišćenje operacija, koje će nadamo se tada imati smisla. Dakle, 3 puta "iks" bukvalno znači - čekajte da to napišem ovde. Dakle, imamo 3 puta "iks" Znači da bukvalno imamo "iks" plus "iks" plus "iks". To mu dodje tri "iks" I kada na to dodamo 5, i sada ću stvarno da napišem to kao 5 nekih objekata. Dakle plus 1,2,3,4,5. Ovo ovde, ovih 3"iks" plus 5 jednako je 17 Samo da da napišem znak jednakosti Sada ću da nacrtam 17 kružića sa desne strane. Evo ga jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, ....., šesnaest i sedamnaest.. I sada su ove dve stvari jednake, i šta god da uradimo jednoj strani, moramo uraditi to isto i na drugoj. Ako bi smo izbrisali jedan kružić ovde, morali bi smo da obrišemo i jedan ovde da bi jednakost ostala ista. E sada, šta bi mogli da uradimo obema stranama ove jednačine tako da dobijemo oblik na koji smo već navikli, gde bi nam samo ostala ova tri "iks"-a bez ovih pet kružića? Pa, najbolje bi nam bilo da se otarasimo ovih pet kružića ovde. I to ćemo stvarno i da uradimo Jedan, dva, tri, četiri i pet. Ali kao što smo rekli, da bi levi deo ostao jednak desnom delu, ako obrišemo nešto sa leve strane, to isto moramo i da uradimo i sa desne strane jednačine. Dakle moramo i ovih pet kružića da obrišemo. 1,2,3,4 i 5. e sada, šta bi bio simboličan način brisanja pet krugova? Pa mi oduzimamo 5 sa obe strane jednačine. I to je upravo bilo ono što smo radili kada smo brisali 5 sa leve i desne strane. Dakle mi oduzimamo 5 sa leve strane To je ovo što smo uradili odve. I takođe oduzimamo 5 sa desne strane. To je ovo ovde. I šta nam je sad postala leva strana jednačine? Pa sa leve strane sada imamo 5 minus 5. Oni se potiru, I ostaje nam samo 3 "iks". To je druga nijansa zelene ostaje nam samo 3 "iks". Jer se pet i minus pet potiru. i to se vidi ovde. Kada smo se otarasili ovih pet krugova ostalo nam je samo 3 "iks". Ovo ove je 3 "iks" I razlog zbog kojeg smo oduzimali 5 je da bi se petica izgubila. Kako nam sada izlgeda desna strana jednačine? Imažemo 3 "iks" jednako - samo da napišem znak jednakosti ispod - jednako ovo možemo samo da sračunamo OK 17 minus 5. 17 minus 5 je 12. ili možemo da prebrojimo ovde. imali smo 17 krugova sklonili 5 ostalo nam je 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To je oduzimanje. to je samo sklanjanje stvari. Sada ga imamo u poprilično razumnom obliku. 3 "iks" jednako je 12 I sve što sada treba da uradimo jeste da podelimo obe strane jednačine sa 3. Tako da nam samo ostane "iks" na levoj strani Delimo sa - daj da izaberem lepšu boju od ove. Na primer roze. Dakle podelimo levu stranu sa 3 desnu stranu sa 3 I ne zaboravite čemu je to jednako. Ovo sa leve strane, ništa od toga nema više Pa ćemo ga ignorisati. Nema ništa. U stvari, obrisaću ga, samo da ga više ne moramo gledati. Oduzeli smo ga, i daj da ga obrišemo. I ovde. I ovde. I sada delimo obe strane sa 3. Levu sa 3 To je 1, 2 , 3. Dakle tri grupe, i svaka od njih ima jedno "iks". Ako podelimo i desnu stranu sa 3, imaćemo 1, 2, 3. Dakle tri grupe od po četiri. Sada kada ga sračunamo matematički ovde, trojke se potiru 3 puta nešto podeljeno sa 3, ostane samo jedno nešto. to jest ostane nam samo jedno "iks" da je jednako, i sada 12 podeljeno sa 3 je 4. I dobijemo da nam je "iks" jednako 4, a to isto dobijemo i ovde. Kadamo smo podelili 3"iks" u grupe od po 3, svaka od njih je imala jedno "iks". A kada smo podelili 12 u 3 grupe svaka od njih ima 4 kruga u njima, dakle "iks" mora biti jednako 4. "iks" je jednako 4. Hajde da uradimo još jednu, ali ovog puta neću sve crtati kao prošli put, ali nadam se da ćete shvatit da se radi o istom. recimo da imam, samo da pomerim malo na dole. Recimo da imam 7"iks" dakle 7"iks" i sada ću uraditi malo komplikovaniju jednašinu 7"iks" minus 2 je jednako, namestiću da se brojevi ne poklope baš kako treba, je jednako minus 10. Sada, ovo odjenom postaje.. mislim imamo negativan znak. Imamo ovaj negativan znak ovde, ali ćemo da uradimo potpuno istu stvar. Prvo šta treba da uradimo ako hoćemo da levu stranu uprostimo na samo 7"iks" jeste da se otarasimo ove minus dvojke ovde. A šta možemo da dodamo ili oduzmemo sa obe strane jednačine da bi se rešili ove minus dvojke Pa ako bi dodali 2 sa leve strane, ovo dvoje bi se negirali. Ali ne zaboravite, ovo je jednako ovom ovde Pa ako hoćemo da jednakost i dalje važi, ako dodamo 2 na levoj strani, moramo to isto da učinimo i na desnoj. I čemu će sada biti jednaka leva strana? imamo 7"iks" minus 2 plus 2 to je jednako 0 Mogao bi da napišem plus 0 ili da ništa ne pišem tu, i ništa neću ni napisati. Dakle imamo 7 "iks" je jednako, sada čemu je jednako minus 10 plus 2? I to je taman da se podsetimo sabiranja i oduzimanja negativnih brojeva. Zapamtite Nacrtaću kordinate ovde Ako krenem da crtam, imam ovde 9 ovo je 1. Mogli bi nastaviti u pozitivnom smeru. Ovde bi bila minus desetka. Minus 10, minus 9, minus 8, minus 7. Ima mnogo brojeva ovde Znate sve, tačka, tačka, tačka... Nema mesta da sve nacrtam, ali smo počeli sa minus 10 i na to dodajemo 2, tako da se pomeramo u pozitivnom smeru na kordinatnoj liniji brojeva dakle idemo jedan, dva. i to mu dođe minus 8 nemojte da se zbunite. Nemojte reči, Lagano. 10 plus 2 je 12, a minus 12 Plus 2 je minus 12 Ne! Minus 10 minus 2 bi bilo minus 12 jer bi u tom slučaju išli još u minus. Ovde imamo negativan broj, ali mi idemo u desno Idemo u pozitivnom smeru, tako da je to minus 8 Dakle imamo 7 "iks" je jednako minus 8. I sad možda govorite, pa kako da rešim ovaj problem? Ipak imam negativan broj ovde. Ma radi se na potpuno isti način Ako hoćemo da imamo samo "iks" na levoj strani moramo da podelimo levu stranu sa 7 tako da 7 "iks" podeljeno sa 7 ,samo se sedmice krate, ostane "iks" Pa hajde da to i uradimo. Ako podelimo sa 7, ovo dvoje će se skratitim ali ne mogu samo to da uradim na levoj strani Sve što se uradi levo, moramo da uradimo i desno da bi jednačina i dalje bila jednaka. Dakle podelimo i desnu stranu sa 7. I ostane nam samo "iks" je jednako minus 8 podeljeno sa 7 Mogli bi to da rešimo To će biti neki broj sa decimalama, ako bi koristili digitron ili možemo ga ostaviti u obliku razlomka minus 8 podeljeno sa 7 je minus osam sedmina. minus osam sedmina, ili ako hoćemo da ga napišemo kao mešovit broj, "iks" je jednako 7 ide u 8 jednom, i ostane nam ostatak od jedan, tako da je do minus 1 i jedna sedmina bilo koje od ova dva je tačno rešenje.