Главни садржај

Квадратне једначине и полиноми

О овој целини

Сада ћемо напредовати изван света чисто линеарних израза и једначина и ући у свет квадратних једначина (и уопштеније - полинома). Научите да разложите изразе другог степена и да решите квадратне једначине. Такође ћемо научити и да радимо са општијим изразима који садрже полиноме.