Главни садржај

Темељи алгебре

Левелујте вештине изнад и прикупите до 300 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 200 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 300 бодова за Мајсторство
Up next for you:

Тест целине

Левелујте све вештине у овој наставној целини и прикупите и до 800 бодова за Мајстосртво!

О овој целини

Ова тема је преглед основних идеја и алатки алгебре.