Текуће време:0:00Укупно трајање:2:00

Одређивање вредности израза са једном променљивом

Транскрипт снимка

Локална болница организује лутрију. Индивидуална цена учешћа у извлачењу дата је у следећем изразу 5t + 3 или 5 * t + 3, где t представља број улазница које је једна особа купила. Израчунајте израз када је t = 1, t = 8 и t = 10. Хајде да прво узмемо ситуацију када је t = 1, тако да израз постаје 5 * 1 + 3 и знамо из редоследа рачунских операција, да множење радимо пре него што сабирамо. дакле, ( 5 * 1) + 3 = 5 + 3 = 8. Сада ћемо урадити када је t = 8, овај израз постаје (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43 И имамо последњу ситуацију у којој је t = 10 тако да имамо ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53 и готови смо.