Главни садржај

Описни проблеми са линеарним односима

О овој целини

Решавање разних описних проблема који се тичу односа из стварног света који се могу представити линеарним једначинама или функцијама.