Ако видите ову поруку, то значи да имамо потешкоћа са учитавањем спољних ресурса на нашем сајту.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Главни садржај

Описни проблеми са линеарним једначинама: зараде

Сал налази нагиб линеарне зависности између броја радних сати и зарађеног новца. Затим објашњава шта нагиб значи у овом контексту. Креирао Сал Кхан и Monterey Institute for Technology and Education.

Транскрипт снимка

Пронађите коефицијент линеарне функције дефинисане табелом. А дали су нам овде табелу. Дефинисали су одређене вредности, претпостављам да су ово дужине смена, а затим они кажу колико сати садржи пола дана, цео дан, два дана, недељу дана, месец. А онда нам кажу колико новца зарадимо за сваки од ових временских периода. Ако радимо четири сата, зарадимо $54, ако радимо осам сати, зарадимо $108 и тако даље. А онда кажу шта коефицијент представља у овој ситуацији? Дакле, морамо одредити коефицијент и одредити шта он представља. Па, малчице понављања, коефицијент је једнак промени зависне променљиве подељено са променом независне променљиве. Дакле, колико се зависна променљива промени за било коју промену независне променљиве? У овој ситуацији, зависна променљива је количина новца коју зарадите јер она зависи од тога колико времена радите, ово је независна. Дакле, назовимо независну променљиву х, зависну променљиву у. Дакле, наш коефицијент у овој ситуацији ће бити промена у подељено са променом х. Подељено са променом х. Дакле, колику количину ћу новца зарадити када радим одређен број часова, када ми се радни сати промене за одређену вредност. Дакле хајде да убацимо неке податке за тачке овде. Могли бисмо узети стварно било који од ових података за тачке, узећу неке мање бројеве. Дакле, рецимо да када идем од четири до осам сати, значи, моја промена х ће бити колика? Ако идем од четири до осам, могућа промена х ће бити осам минус четири, четири сата, тачно? Дакле, ово ће бити моја х промена. Ја сам изабрао ове две тачке, могао сам изабрати четири и четрдесет, да сам хтео, али бих закомпликовао ствари. Али колико ће се зарада променити ако бих ишао од четири сата до осам сати? Дакле, идем од $54 до $108, значи, разлика у количини зарађеног новца је $108 минус $54. Дакле, колика је моја промена код моје зависне променљиве? Дакле, то ће бити $108 минус $54, то је $54. И онда која је била промена у броју радних сати? Дакле, промена у радним сатима је била четири сата. Значи, ако радим четири сата више, зарадим 54 долара више. Дајте да ставим мали знак једнакости овде. Онда, колико је 54 подељено са четири? Дакле ,четири иде у 54 -- изгледа да ће бити децимална запета овде -- четири у 5 иде једном, један пута четири је четири. Одузимате, имате пет минус четири је једнако један, спустите доле ову четворку добијате 14. Четири иде у 14 три пута, три пута четири је 12. Четрнаест минус 12 је два, спустимо овде доле 0, Четири иде у 20 пет пута. И наравно имате тачно овде ову децималну запету. Пет пута четири је 20. Одузети, нема остатка. Дакле ово је једнако 13,5, али пошто причамо у доларима, можда да кажемо $13,50, јер то је наша јединица, тачно? То је зарађени новац, долари по сату, јер то је наша јединица, долари по сату. Дакле, ово у суштини јесте одговор на наше питање. Шта коефицијент представља у овој ситуацији? Представља надницу по сату за рад где год то било. Искрено, за овај проблем, ви чак не морате узимати податке за две тачке. Могли смо рећи, хеј, ако радите четири сата и зарадите $54, 54 дељено са четири је 13.50. Или смо могли рећи, хеј, ако радимо осам сати, добијамо $108, 108 подељено са осам је 13.50. Дакле, чак неморате узимати две тачке овде, могли сте само узети било који од ових бројева подељен са било којим од ових бројева. Али се надамо да смо такође научили мало о томе шта коефицијент представља.