Главни садржај

Решавање једначина

Сазнајте
Променљиве, изрази и једначинеПровера решења једначина
Сазнајте
Иста ствар за обе стране једначинеПредстављање односа помоћу једначинеДељење обе стране једначинеИнтуиција иза једначина из једног корака
Сазнајте
Једначине са сабирањем и одузимањем у једном коракуЈедначине са одузимањем у једном коракуЈедначине са сабирањем и одузимањем у једном кораку: разломци и децимални
Сазнајте
Једначине са дељењем у једном коракуЈедначине са множењем у једном коракуЈедначине са сабирањем и одузимањем у једном кораку: разломци и децимални
Сазнајте
Увод у једначине у два коракаИнтуиција за једначине у два коракаУрађени пример: једначина у два корака
Сазнајте
Описни проблем са једначином у два корака: рачунариОписни проблем са једначином у два корака: баштаОписни проблем са једначином у два корака: наранџе
Сазнајте
Зашто радимо исте ствари на обе стране: променљиве на обе странеУвод у једначине са променљивима на обе странеЈедначине са променљивом на обе стране: 20-7x=6x-6Једначина са променљивима на обе стране: разломциЈедначине са променљивом у имениоцу
Сазнајте
Број решења једначинаУрађени пример: број решења једначинаКреирање једначине која нема решењаКреирање једначине са бесконачно много решења
Сазнајте
Сабирање узастопних целобројних вредностиИзазов са сумом целих бројеваОписни проблем са линеарном једначином: сони растворОписни проблем са линеарном једначином: слатка пића
Сазнајте
Линеарне једначине са непознатим коефицијентима
Проверите своје разумевање теме "Решавање једначина" кроз ових 9 питања.

О овој целини

Научите како да решите линеарне једначине које садрже једну непознату. На пример, решите 2(х+3)=(4х-1)/2+7