Главни садржај

Решавање једначина

Левелујте вештине изнад и прикупите до 500 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 500 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 200 бодова за Мајсторство
Up next for you:

Тест целине

Левелујте све вештине у овој наставној целини и прикупите и до 1200 бодова за Мајстосртво!

О овој целини

Научите како да решите линеарне једначине које садрже једну непознату. На пример, решите 2(х+3)=(4х-1)/2+7