Главни садржај

Решавање неједначина

О овој целини

Научите како да решите линеарне неједначине са једном непознатом. На пример, решите -3(x+1)>2x-7 . Научите како да решите сложене неједначине. На пример, решите 2x+1>3 и -x-5<4.