Главни садржај

Низови

Сазнајте
Увод у низовеУвод у аритметичке низовеНастављање аритметичких низоваКоришћење формула аритметичких низоваУрађен пример: коришћење рекурзивне формуле за аритметички низ
Сазнајте
Рекурзивне формуле за аритметичке низовеЕксплицитне формуле аритметичких низоваПроблем са аритметичким низомМеђусобно превођење рекурзивних и експлицитних облика аритметичких низова
Сазнајте
Увод у геометријске низовеНастављање геометријских низоваКоришћење експлицитних формула геометријских низоваКоришћење рекурзивних формула геометријских низова
Сазнајте
Експлицитне и рекурзивне формуле за геометријске низовеМеђусобно превођење рекурзивних и експлицитних облика геометријских низова
Сазнајте
Описни проблеми са низовима

О овој целини

Сазнајте више о различитим начинима којима можете дефинисати низове. Користите и креирајте аритметичке и геометријске низове.