Главни садржај

Системи једначина

О овој целини

Научите како да протумачите решења система линеарних једначина и како да их решите.