Текуће време:0:00Укупно трајање:2:38
0 енергетских бодова
Учите за тест? Припремите се уз ових 8 лекција о "Системи једначина".
Види 8 лекцијa

Тестирање решења система једначина

Транскрипт снимка
Да ли је ( -1, 7) решење за систем линеарних једначинена испод. Прва једначина је x + 2y =13, друга једначина је 3x - y = -11. Да би -1,7 било решење система мора да задовољи обе једначине. Или други начин да се на то гледа је да x = -1 и y = 7 треба да задовоље обе једначине да би то било решење. Хајде да пробамо са првом једначином. Са x + 2y = 13. Ако је x=-1 и y =7 пробаћемо да видимо да ли задовољава ову једначину. Дакле имамо -1 + 2x7... y je 7... ово мора да буде једнако 13. И ставићу ту знак питања, зато што не знамо да ли јесте. -1 + 2x7... плус 14 стварно јесте једнако 13. Дакле -1 + 14... ово јесте 13, па ова тачка задовољава барем ову прву једначину. Ова тачка се налази на графикону, односно на правој, ове прве једначине. Сада хајде да видимо за другу једначину. Ту ћу урадити у плавој. Имамо 3 ( -1) - y... дакле минус 7 треба да буде једнако -11. Ставићу знак питања овде, пошто не знамо да ли је то тачно или не. Да видимо, имамо 3 пута -1 што је -3. Онда имамо минус 7 што мора да буде једнако са негативних 11. Ставићу знак питања тамо. -3 -7... то је негативних 10. Па добијамо да је -10 = -11... НЕ! Негативно 10 није једнако са негативно 11! Дакле, x = -1 и y = 7 не задовољавају другу једначину. Не налазе се на њеном графикону. Дакле, ово овде није решење система. Одговор је: НЕ - задовољава прву једначину, али не задовољава и другу. Да би решење било за цео систем, мора задовољавати обе једначине.