Ако видите ову поруку, то значи да имамо потешкоћа са учитавањем спољних ресурса на нашем сајту.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Главни садржај

Манипулације изразима коришћењем структуре

За дато a+b=0, Сал налази израз еквивалентан са a*b.

Транскрипт снимка

Дакле, речено нам је да претпоставимо да је а плус b једнако нула. Који од ових израза је једнак са а пута b? И као и увек, паузирајте снимак и проверите да ли можете одредити то. Ово су заправо прилично забавни проблеми. У реду, па, да видимо да ли можемо применити мало трансформација. Дакле, речено нам је да је а плус b једнако нула. Дакле, ако одузмемо b од обе стране, шта ћемо добити. Дакле, ако одузмемо b од обе стране, добићу а је једнако минус b. Онда, колико је а пута b? Значи, а пута b. Па, могао бих записати ово на неколико начина. Могао бих заменити а са а минус b, пошто знамо да је а једнако минус b. У ком случају, а пута b би било минус b пута b, што је једнако минус b на квадрат. Друга опција је, могао бих уместо да кажем а је једнако минус b, могао бих рећи да је b једнако минус а ако помножим обе стране са минус један. Дакле, b је једнако минус а. И тако, уместо замене а, могу заменити b са минус а. И тако, овај израз би постао а пута минус а, а пута минус а, што је једнако минус а на квадрат. Па да видимо, који од ових понуђених одговора су тачни. Ту је b на квадрат, не минус b на квадрат. Дакле, видимо минус а на квадрат управо тамо. Па, осећам се добро у вези тога. Осећам се добро у вези тог избора.