Главни садржај

Целина: Линеарне једначине и графици

О овој целини

Сазнајте више о линеарним једначинама са две променљиве и како се ово може приказати графички, правама, или табеларним вредностима.