Главни садржај

Неједначине (системи и графици)

О овој целини

У овој теми, изучавамо неједнакости као што је x+2y>5 и приказујемо их графички. Ово нам помаже да видимо њихова решења. Такође, истражујемо системе неједнакости (вишеструке неједнакости у исто време) и користимо их за описивање ситуација из стварног света.