Текуће време:0:00Укупно трајање:2:17
0 енергетских бодова
Учите за тест? Припремите се уз ових 10 лекција о "Децимални бројеви".
Види 10 лекцијa

Урађени пример: Конвертовање разломка (7/8) у децимални