Сабирање и одузимање

Напредак
Основе сабирања и одузимања
Сабирање и одузимање до 20
Квиз 1
5 питања
Стратегије за сабирање и одузимање до 100
Сабирање до 100
Квиз 2
5 питања
Одузимање до 100
Описни проблеми до 100
Квиз 3
5 питања
Вишецифрено сабирање са прегруписавањем
Вишецифрено одузимање са прегруписавањем
Тест целине
15 питања

Откључајте свој персонализовани план учења

Урадите Квиз 1 како би идентификовали своје области за раст. Препоручиваћемо Вам лекције баш за оно што треба да учите.
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Проверите своје разумевање теме "Сабирање и одузимање" кроз ових 15 питања.
О овој јединици
У овој теми ћемо сабирати и одузимати целе бројеве. Тема почиње са 1+1=2 и наставља даље кроз сабирање и одузимање до 1000. Проћи ћемо кроз прегруписавање, позајмљивање и описне проблеме.