Проширење идеје о "веће од" и "мање од", за негативне бројеве!
Већ знамо да су бројеви који су даље са десне стране на бројевној правој већи, када је реч о позитивним бројевима.
На пример, 5\blueD5 је веће од 2\goldD2 зато што се 5\blueD5 налази даље десно од 2\goldD2 на бројевној правој:
Кључна идеја: Чињеница да су бројеви који су даље са десне стране већи, тачна је за позитивне, као и негативне бројеве.
За пример, 2\goldD{-2} је веће од 5\blueD{-5} зато што је 2\goldD{-2} даље десно од 5\blueD{-5} на бројевној правој:

Хајде да вежбамо!

Изазовни проблеми

Учитавање