Разломци

Напредак
Увод у разломке
Разломци на бројевној правој
Еквивалентни разломци
Квиз 1
8 питања
Поређење разломака
Заједнички имениоци
Квиз 2
5 питања
Разлагање разломака
Сабирање и одузимање разломака са истим имениоцима
Квиз 3
5 питања
Мешовити бројеви
Сабирање и одузимање разломака са различитим имениоцима
Квиз 4
5 питања
Сабирање и одузимање мешовитих бројева са различитим имениоцима
Описни проблеми са сабирањем и одузимањем разломака
Квиз 5
5 питања
Множење целих бројева и разломака
Множење као скалирање
Квиз 6
5 питања
Множење разломака
Множење мешовитих бројева
Описни проблеми са множењем разломака
Квиз 7
5 питања
Разломци као дељење
Дељење јединичног разломка целим бројем
Квиз 8
5 питања
Дељење разломака разломцима
Описни проблеми са дељењем разломака
Тест целине
15 питања

Откључајте свој персонализовани план учења

Урадите Квиз 1 како би идентификовали своје области за раст. Препоручиваћемо Вам лекције баш за оно што треба да учите.
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Проверите своје разумевање теме "Разломци" кроз ових 15 питања.
О овој јединици
У овој теми ћемо концептуално истражити разломке и разломке ћемо сабирати, одузимати, множити и делиити.