Сабирајте и одузимајте мешовите бројеве са различитим имениоцима 1

Проблем

Саберите.
3, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, plus, 6, start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, equals
  • Ваш одговор би требао да буде
  • цео број, као што је 6
  • упрошћени прави разломак, као што је 3, slash, 5
  • упрошћени неправи разломак, као што је 7, slash, 4
  • мешовити број, као што је 1, space, 3, slash, 4
  • тачан децимални, као што је 0, point, 75
  • умножак броја пи, као што је 12, space, p, i or 2, slash, 3, space, p, i
Урадите 4 проблема