Ако видите ову поруку, то значи да имамо потешкоћа са учитавањем спољних ресурса на нашем сајту.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Главни садржај

Класификација фигура по линијама и типовима углова

Сал категоризује фигуре на основу њихових стрница и углова. Креирао Сал Кхан.

Транскрипт снимка

... Која страница је нормална на страницу BC? Дакле, BC је ова дуж управо овде. А да би друга дуж била нормална на њу... Нормална просто значи да две дужи треба да секу под правим углом, односно под углом од 90 степени. И видимо да BC сече AB под углом од 90 степени. Овај симбол управо овде представља 90 степени, односно прав угао. Дакле, морамо само да нађемо страницу AB или BA. А то је управо овде. Страница AB је нормална на страницу BC. Хајде да урадимо још неколико ових. Ставите троуглове у исправне категорије. Овај управо овде... Хајде да видимо... Хајде да размислимо о нашим категоријама. Правоугли троуглови... ту се мисли на оне који у себи имају угао од 90 степени. Тупоугли троуглови... што значи да има угао већи од 90 степени у себи. Оштроугли троуглови... што значи да су сва три угла мања од 90 степени. Дакле, овај овде има угао од 90 степени. Има прав угао управо овде. Дакле, ово је правоугли троугао. Овај управо овде, сви ови углови су мањи од 90 степени, што се види на први поглед. Дакле, ово ће бити оштар... то ће бити оштроугли троугао. Ставићу га под оштроугле троуглове овамо. Онда, овај овамо, овај угао овде, ово је... и можемо да претпоставимо да они јесу заправо нацртани у пропорцији, ово је отвореније него угао од 90 степени. Ово овде је туп угао. Биће више од 90 степени. Дакле, ово је тупоугли троугао. Сада, ово овде, сваки изгледа као оштар угао. Ниједан од њих чак ни не изгледа као прави угао. Дакле, ја бих ово опет ставио у оштроугле... оштроугле троуглове. Овај овде јасно има прав угао. Означен је као такав. Дакле, бацићемо га овамо. И онда овај, овај угао управо овде је јасно још већи. Има већу меру од правог угла. Дакле, овај угао овде је већи од 90 степени. То ће бити туп угао. Дакле, бацићемо га у тупоугле... тупоугле троуглове. Тако смо добили по два у свакој од ових. И хајде да проверимо наш одговор. Урадили смо тачно.