Место вредности (десетице и стотине)

Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Проверите своје разумевање теме "Место вредности (десетице и стотине)" кроз ових 9 питања.

О овој целини

Учите о десетицама и стотинама. Поредите 2-цифрене и 3-цифрене бројеве.