Главни садржај

Аритметичка својства

Левелујте вештине изнад и прикупите до 600 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 400 бодова за Мајсторство
Up next for you:

Тест целине

Левелујте све вештине у овој наставној целини и прикупите и до 1000 бодова за Мајстосртво!

О овој целини

Овај водич ће нам омогућити да се дубље упустимо у аритметику. Истражићемо разне начине на које се представљају цели бројеви, бројевни системи, редослед операција, заокруживање и разне друге аритметичке особине.