Ако видите ову поруку, то значи да имамо потешкоћа са учитавањем спољних ресурса на нашем сајту.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Главни садржај

Место вредности децималних

Сал уводи децималне бројеве и разумевање места вредности десно од децималне тачке.

Транскрипт снимка

Дакле, имам овде записан број. То је 2, 3 и 5. А ми већ имамо неког искуства са оваквим бројевима. Можемо размислити о томе "шта они представљају". А да размислимо о томе само треба да посматрамо актуелне месне вредности. Дакле, ова месна вредност скроз десно. Дакле, ово 5 представља пет јединица, или, погађам да бисте могли рећи, то ће једноставно бити 5. Ово 3, ово је на месту десетица. Ово је место десетица, тако да имамо три десетице. Значи, то ће бити 30. А 2 је на месту стотина. Значи, стављајући 2 ту значи да имамо две стотине. Дакле, овај број можемо посматрати као две стотине, тридесет, пет. Или бисте могли посматрати то као две стотине плус тридесет пет. Сада, оно што желим да урадим у овом снимку јесте да размислим о месним вредностима десно од децималне запете. А можда бисте могли рећи "чек, чек, увек сам мислио да је место јединица место скроз десно". Па, код свега што смо до сада радили, тако и јесте било. Али да покажемо да можете ићи још више у десно ставићу малу запету. Ставићу малу запету управо овде. Зваћемо то "децимална запета". А та запета значи да ће све што је десно од ње бити вредност која је мања, погађам да бисте могли рећи, него место јединица. Дакле, с десна у лево имате место јединица а затим место десетица и место стотина, а ако наставите долази место хиљада а затим место десетица хиљада. Али онда када идете десно од децималне запете сада ћете делити са десет. Дакле, о чему причам? Па, одмах десно од децималне запете имаћете... пронађите нову боју.... Ово ће бити место десетих. Добро, шта то значи? Па, који год број запишем овде, он нам говори са колико десетих имамо посла. Дакле, ако запишете број 4 управо овде, сада је мој број две стотине плус 3 десетице плус 5 јединица плус 4 десета. Дакле, можете посматрати ово као 4 пута 1/10. Или бисте могли посматрати ово као 4 десета. Не десетица, 4 десета. Или, 4 десета је исто што и ово овде. Дакле, ово је супер важна ствар у математици. сада могу користити наше месне вредности да представим разломке. Дакле, ово овде, ова четворка, ово је 4/10. Дакле, други начин да запишете овај број... Могао бих записати то овако, могао бих записати то као две стотине, тридесет... дозволите ми да тридесет запишем плавом бојом... две стотине и тридесет пет и четири десета. Дакле, могао бих записати ово као мешовити број. Дакле, ово овде горе би био децимални запис: 235,4. А ово овде би био облик разломка: 235 и 4/10 али оба облика представљају 200 плус 30 плус 5 плус 4/10. Погледајмо још неколико примера од овог. Дакле, рецимо да сам требао да запишем број 0,7... и заправо дозволите ми да одем још једно место даље у десно... 0,76. Дакле, колико ће ово бити ако би требало да запишем то као разломак? Дакле, размислимо о месној вредости. Имамо нашу децималну тачку. Лево од децималне тачке је место јединица, али имам нулу ту, дакле, ово је 0 јединица. Сада имам 7 десетих, дакле ово је место десетих. А онда ово ће бити место десно од тога. Поново ћемо поделити са десет. Дакле, ово ће бити место стотих. Ово место овде ће бити место стотих. Дакле, овај број управо овде је... могли бисмо га преписати као 0... дозволите ми да запишем овако... могли бисмо преписати ово као 7 десетих... плус 7 десетих... не десетица, десетих... плус 6 стотих... плус 6 стотих... не стотина, стотих. Или бисмо могли записати ово као 7/10... дозволите мид а запишем ово мало лепше... плус 7/10. плус 6/10... 6 кроз 100. Дакле, могли бисте записати ово... 7/10 плус 6/100 је тачно оно колико је ово. Могли бисте рећи да је ово 0 јединица, 7 десетих и 6 стотих. Сада, други начин на који бисте могли записати ово... па, погледајте, ако желимо да запишемо ово као разломак или попричамо о томе шта је разломак... могао бих игнорисати 0, она неће променити вредност збира, већ бих могао додати 7/10 на 6/100. Дакле, како записујете 7/10 у члану стотих? Па, 7 кроз 10 је исто што и 70 кроз 100. 7/10 је исто што и 70 кроз 100. Један начин да размислимо о томе је, ако помножим именилац са 10 па, могу помножити бројилац са 10 такође и не променити вредност броја. 7/10 је исто што и 70/100. А онда бисте могли додати 6/100 томе... 6/100 томе. И колико ће вам то дати? Па, то ће вам дати 76/100... 76/100. Дакле, овај број овде горе... многи људи ће звати ово... можда би рекли "нула запета седам шест", или би можда назвали ово "седамдесет-шест стотих". Ово је место стотих, ово је место десетих. А сваки десети вреди десет стотих. И ви видите то... Могли бисте посматрати ово као 7 десетих. или бисте могли посматрати то као 70 стотих. Дакле, ово је 76 стотих. И могли бисте наставити у десно. Ако одете у десно још једно место стигли бисте на место хиљадитих а затим место десетина хиљадитих. Дакле, настављате дељење са 10 за свако место које идете у десно. А множите са 10 за свако место које идете у лево.