Једначине, изрази и неједначине

Напредак
Увод у променљиве
Супституција и израчунавање израза
Квиз 1
5 питања
Expression value intuition
Састављање нумеричких израза
Квиз 2
5 питања
Описни проблеми са израчунавањем израза
Увод у писање алгебарских израза
Квиз 3
5 питања
Writing basic algebraic expressions word problems
Основе алгебарских једначина
Интуиција иза једначина из једног корака
Квиз 4
5 питања
Једначине са сабирањем и одузимањем у једном кораку
Једначине са множењем и дељењем у једном кораку
Квиз 5
5 питања
One-step equation word problems
Неједнакости: Основе оператора веће од и мање од
Квиз 6
5 питања
Увод у једначине у два корака
Зависне и независне варијабле
Тест целине
15 питања

Откључајте свој персонализовани план учења

Урадите Квиз 1 како би идентификовали своје области за раст. Препоручиваћемо Вам лекције баш за оно што треба да учите.
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Проверите своје разумевање теме "Једначине, изрази и неједначине" кроз ових 15 питања.
О овој јединици
In this topic, we will look at 1- and 2-step equations, as well as expressions and inequalities.