Текуће време:0:00Укупно трајање:1:22
0 енергетских бодова
Учите за тест? Припремите се уз ових 15 лекција о "Једначине, изрази и неједначине".
Види 15 лекцијa
Транскрипт снимка
Alan је пронашао 4 кликера која ће додати његовим 5 кликерима које тренутно има у џепу. Затим је имао такмичење са својим другарима и утростручио своје кликере. Напишите бројевни израз да представите ситуацију без извођења било које операције. Па, хајде да размислимо о томе шта се дешава. Дакле, он је већ имао 5 кликера у свом џепу. Значи, већ је имао 5 кликера у свом џепу. И онда, је пронашао још 4 кликера да дода томе. Дакле, можемо да додамо 4 кликера на 5 кликера. Значи, 4 кликера + 5 кликера. Дакле, то је оно што се догодило после прве реченице. Пронашао је 4 кликера и додао их на својих 5 кликера које је тренутно имао у џепу. Затим је имао такмичење са својим друговима и утростручио кликере. Значи, ово је колико кликера је имао пре него што је утростручио, и сада их утростручи, сада утростручује своје кликере. Значи, желели би да помножимо 3 пута укупан број кликера који има сада, пута 4 + 5. Дакле, ово овде је бројевни израз који представља ситуацију без икаквог, без извођења било које операције. Ми би наравно, могли онда да заиста израчунамо ово. Он сада има, он има 9 кликера пре него што их је утростручио и онда помножите то са 3, и он има 27. Али, ово је оно што су тражили. Тражили су, тражили су да напишемо овај израз.