Главни садржај

Степеновање, кореновање и научни запис

Левелујте вештине изнад и прикупите до 100 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 400 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 500 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 400 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 200 бодова за Мајсторство
Up next for you:

Тест целине

Левелујте све вештине у овој наставној целини и прикупите и до 1600 бодова за Мајстосртво!

О овој целини

Разумевање и решавање експонената, коренова и научних записа без употребе алгебре.