Чиниоци и садржаоци

Напредак
Тестови дељивости
Чиниоци и садржаоци
Квиз 1
5 питања
Прости бројеви
Разлагање на просте чиниоце
Квиз 2
5 питања
Најмањи заједнички садржалац
Највећи заједнички делилац
Тест целине
10 питања

Откључајте свој персонализовани план учења

Урадите Квиз 1 како би идентификовали своје области за раст. Препоручиваћемо Вам лекције баш за оно што треба да учите.
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Идентификујте области за раст у овим лекцијама:
Проверите своје разумевање теме "Чиниоци и садржаоци" кроз ових 10 питања.
О овој јединици
Разумевање и проналажење садржалаца и чинилаца. Након ових снимака ћете бити спремни за разломке.