Главни садржај

Чиниоци и садржаоци

Левелујте вештине изнад и прикупите до 300 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 300 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 200 бодова за Мајсторство
Up next for you:

Тест целине

Левелујте све вештине у овој наставној целини и прикупите и до 800 бодова за Мајстосртво!

О овој целини

Разумевање и проналажење садржалаца и чинилаца. Након ових снимака ћете бити спремни за разломке.