Површина квадрата и правоугаоника

Проблем

A rectangle is 6 centimeters long and 3 centimeters wide. What is its area?
  • Ваш одговор би требао да буде
  • цео број, као што је 6
  • упрошћени прави разломак, као што је 3, slash, 5
  • упрошћени неправи разломак, као што је 7, slash, 4
  • мешовити број, као што је 1, space, 3, slash, 4
  • тачан децимални, као што је 0, point, 75
  • умножак броја пи, као што је 12, space, p, i or 2, slash, 3, space, p, i
square centimeters
Урадите 7 проблема