Главни садржај

Негативни бројеви и координатна раван

Левелујте вештине изнад и прикупите до 300 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 400 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 400 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 200 бодова за Мајсторство
Левелујте вештине изнад и прикупите до 600 бодова за Мајсторство
Up next for you:

Тест целине

Левелујте све вештине у овој наставној целини и прикупите и до 1900 бодова за Мајстосртво!

О овој целини

Проширење нашег разумевања бројева мањих од нуле. Мисли се на "апсолутно" растојање од 0. Погледаћемо, такође, и сва четири квадранта координатног система.