Текуће време:0:00Укупно трајање:1:48
0 енергетских бодова
Учите за тест? Припремите се уз ових 10 лекција о "Размере, стопе, пропорције".
Види 10 лекцијa