Текуће време:0:00Укупно трајање:1:23
0 енергетских бодова
Учите за тест? Припремите се уз ових 10 лекција о "Размере, стопе, пропорције".
Види 10 лекцијa
Транскрипт снимка
Хајде да видимо да ли можемо да запишемо 59,2 процента (59,2%) као децимални број. Па 59,2 процента - ово буквално значи 59,2 по центу - што буквално значи 59,2 по 100 - што буквално значи 59,2 по 100 - што је исто што и 59,2 подељено са 100. Када би поделили 59,2 са 100, шта би добили? Дакле, ово је исто што и 59,2 подељено са 100. Значи, када би узели 59,2 - ако би хтели да га поделимо са 10, померили би зарез за једно место у лево. Добили би 5,92. Али, желимо да поделимо са 100. Значи, померамо зарез опет у лево. Делимо са 10 једном, и онда делимо са 10 поново. Када делите са 10 два пута, ви сте у суштини поделили са 100. Значи, померате зарез у лево два пута, и добијате 0,592. И стављам 0 овде само да разјасним ствари. И урадили смо. Написали смо 59,2% као децимални број. Суштински, ми смо само поделили ово са 100, што је дељење са 10 два пута, померање зареза једном у лево, па онда још једном. Или, пошто делимо са 100, померање зареза за два места улево. И добијамо 0,592.