Системи једначина

О овој целини

Решавање система једначина или неједначина са две непознате помоћу метода елиминације, замене или скицирањем.